Lectoraat Financial Control

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie werkt nauw samen met het lectoraat Financial Control in de kennisontwikkeling op het gebied van meervoudige waardecreatie.

Hoe blijf je als organisatie ‘in control’: hoe houd je de organisatie beheersbaar en speel je toch in op je steeds sneller veranderende omgeving? Het lectoraat Financial Control richt zich op het creëren van open, lerende organisaties waarin risico’s nemen onderdeel is van de ‘business’.

Risico’s moeten natuurlijk wel verantwoord worden afgewogen en beperkt. Het lectoraat heeft inmiddels uitgebreid expertise opgebouwd in moderne en duurzame vormen van performance management en risicomanagement in de sectoren zakelijke dienstverlening, zorg en bouw.

Organisaties zijn erbij gebaat om zowel prestaties als risico’s op een open en transparante manier te managen. Performance management en risicomanagement hebben daarbij bij uitstek een integraal en multidisciplinair karakter. De focus moet immers niet alleen liggen op álle gebeurtenissen die bedreigend kunnen zijn voor de realisatie van de strategie en daarmee de waardecreatie, maar ook op álle gebeurtenissen die juist waarde creëren.

Meer informatie

 

Lector Koos Wagensveld

Koos Wagensveld