“Het meervoudig waardedenken heeft de toekomst”

Leestijd: 2 minuten

 

 

 

 

 

 

Aan het woord is Jairo Martens (22), kortgeleden afgestudeerd als business controller aan de HAN. Tijdens zijn minor Circulaire Economie, ruim een jaar geleden, raakte Jairo enthousiast voor meervoudige waardecreatie. “Alleen naar de financiële waarde kijken in de bedrijfsvoering, is echt te weinig. De huidige wereld vraagt om een veel ruimere blik, óók om aandacht voor ecologische en sociale waarde.”

Maar dan ga je je afstudeeropdracht (AOD) uitvoeren voor het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Je blijkt er niet aan te ontkomen om concrete invulling te geven aan de zes waarden. En dat is lastiger dan je zou denken. Jairo: “Zeker in het begin was het stevig zoeken en doorbijten, maar – in samenwerking met de opdrachtgever – vond ik de juiste richting en mijn Plan van Aanpak was een feit! Mét een concrete invulling van de zes waardesoorten.”

 

Als een speer

“Vanaf dat moment ging ik als een speer”, vervolgt Jairo. “Ik heb niet één keer mijn plan hoeven bijstellen. Gaandeweg ging ik steeds meer van mijn onderzoek houden: de interviews die ik hield, de enquête, de uitkomsten. Ik raakte hoe langer hoe meer geboeid en nu, met mijn diploma Finance & Control op zak, kijk ik er ontzettend naar uit om in de functie die ik hoop te vinden, aan de slag te kunnen met het meervoudig waardedenken. Ook overweeg ik om de master Circulaire Economie te gaan volgen, in voltijd of in deeltijd.

 

Dankzij corona

Tja, de coronacrisis. Voor het gros van de studenten betekenen de maatregelen die de HAN moet nemen dat ze in hoofdzaak online studeren. Zo ook Jairo. De hele afstudeeropdracht voerde hij online uit. “Dat heb ik geregeld jammer gevonden. En tegelijk” – Jairo lacht – “heb ik mijn opdracht en onderzoek aan de coronacrisis te danken!”

 

Effect op de zes waardesoorten

Als gevolg van de coronamaatregelen vond er ook bij de medewerkers van de Academie Financieel Economisch Management (AFEM) van de HAN een verschuiving plaats van werken op locatie tot in hoofdzaak werken vanuit huis, en dus online. Het Centrum Meervoudige Waardecreatie, als opdrachtgever voor Jairo’s afstudeeronderzoek, stelde de vraag wat de effecten zijn van deze veranderde manier van samenwerken op de zes waardesoorten: natuurlijke, materiële, sociaal-relationele, intellectuele, menselijk en financiële waarde.

Aan de hand van literatuurstudie[1], een enquête en verschillende (diepte-)interviews met medewerkers van de AFEM ging Jairo op zoek naar antwoorden op deze vraag.

Hoe zwaar weegt het?

Jairo: “Dan zie je dat de veranderde manier van samenwerken effecten heeft die je als positief kunt zien, maar dat er ook nadelige effecten zijn. De vraag die ik nog wel heb, en die dit onderzoek niet beantwoordt, is het gewicht dat je aan de effecten moet geven. Hoe zwaar weegt het nadeel dat medewerkers vooral spontane ontmoetingen en contacten missen die ze voorheen op de werkvloer hadden – en dat er daardoor ook minder makkelijk spontane initiatieven kunnen ontstaan? Kan je dit zomaar wegstrepen tegen een voordeel als een lagere CO2-uitstoot door minder reisbewegingen?”

 

Hoogst concreet

Vervolgonderzoek is dan ook één van de suggesties die de kersverse alumnus Finance & Control doet met zijn AOD. En het managementteam van de AFEM kan nu alvast haar voordeel doen met een pakketje aan hoogst concrete aanbevelingen, ook van toepassing voor de tijd ‘na corona’. Een AOD met meerwaarde!

 

Arnhem, 5 februari 2021

Janet Steenhuis

 

[1] Praktische handvatten voor de toepassing van het zes waardenmodel biedt dit boek: https://www.managementboek.nl/boek/9789082970302/toekomstbestendig-ondernemen-teun-van-aken