“Het is onze frisse blik die ’t hem doet”

Leestijd: 2 minuten

Bedrijven helpen bij hun transitie naar een circulaire economie. Dat is de opdracht die studenten van de HAN-master Circulaire Economie hebben. Vier jonge mensen: Tobias Laurens (23), Annelotte van Veen (27), Cars Joosten (23) en Saskia Groenendijk (28zijn bijna klaar met hun master en ze kijken terug!

Ze zijn enthousiast, geïnspireerd en gemotiveerdEn vooral zijn ze gezegend met een frisse blik. “Dat is tenminste wat we van de bedrijven hebben teruggekregen: we hebben ze anders naar hun vraagstukken laten kijken. Met de kennis en tools die we meekregen vanuit de opleiding, zijn we tot creatieve en onverwachte oplossingsvoorstellen gekomen.”

Trots
“Waar ik het meest enthousiast over ben – en ik ben er eerlijk gezegd ook wel trots op – is hoe we Design Thinking hebben kunnen toepassen”, vertelt Saskia. “De cirkelvormige kringloop van het closed loopproces van kunststofrecycling bij AFP (Apeldoorn Flexibel Packaging) zijn we gaan benaderen vanuit de metafoor van de estafetteloop: het stokje doorgeven. Die blijkt heel goed toepasbaar in de ketensamenwerking. Daarbij moet je dan aan veel meer denken dan aan alleen je eigen leverancier en klant. We hebben aanzetten kunnen geven om de belemmeringen voor kunststofrecycling, op allerlei vlakken, op te lossen.”

Brede blik
Wij hebben Design Thinking op een andere manier toegepast, vervolgt Tobias, die samen met Annelotte het project uitvoerde bij Vink KunststoffenWij hebben de brede blik als benadering gekozen. En dan bedoelen we ook écht een brede blik: we hebben andere afvalsectoren bekeken (papierrecycling bijvoorbeeld), de rol van de overheid, de afzetmarkt voor gerecycled kunststof, ketensamenwerking, regelgeving, de technische aspecten van kunststofrecycling en het belang van kennisdeling. Van daaruit hebben we nu een concreet implementatieplan waar Vink Kunststoffen mee verder kan en ook wil.

Niet voor, maar mét
“We zijn volop aan de slag geweest in en met het bedrijf”, vult Annelotte aan. We hebben veel gesprekken gevoerd. Uit wat we ophalen geven we het bedrijf nieuwe inzichten over zichzelf. Ja, ik voel me inderdaad een change agent, zoals de opleiding ons noemt!” Ik sluit me volledig hierbij aanzegt Cars, Je moet het dan ook niet zozeer zien als dat we een klus uitvoerden voor het bedrijf, maar we deden het samen mét het bedrijfJuist in die samenwerking kom je tot resultaten! 

De vier studenten zijn unaniem positief over wat ze geleerd hebben tijdens hun master. En ze zijn er klaar voor om de arbeidsmarkt op te gaan als adviseurs Circulaire Economie. Fris en bevlogen!

10 juni 2020 

De cloud (foto vlnr): Annelotte – Haarlem / Tobias – Arnhem / Cars – Angeren / Saskia – Delft / Janet Steenhuis – Arnhem