Gaat de financieel adviseur een essentieel andere rol spelen?

Leestijd: 3 minuten

Fred de Jong (fotografie Raphaël Drent)

Wat hebben financieel adviseurs en de transitie naar duurzaamheid met elkaar te maken? ‘Alles!’, zo vindt Fred de Jong (49), expert in de financieel adviesmarkt. Hij weet uit te leggen waarom de fiscalist, de assurantie- en hypotheekadviseur, de financieel planner en de accountant een wezenlijk andere rol moeten gaan spelen dan zij tot nu deden. Fred de Jong startte medio september bij de HAN als associate lector Sustainable Finance & Tax. Een kersvers associate lectoraat[i]! We zijn benieuwd naar de visie en plannen!

Als voorbereiding op ons gesprek neem ik een kijkje op de website van Fred de Jong. Meteen valt me iets op. Hij praat daar over de ‘zorgambitie’ die een financieel adviseur zou moeten hebben jegens z’n klanten. Zorgambitie, als iets wat verder gaat dan wat de adviseur wettelijk verplicht is te doen. Ik ben nieuwsgierig en vraag Fred om uitleg.

 “Die maatschappelijke rol van de financieel adviseur gaat mij aan het hart”

Vragen vanuit het MKB
Fred: “Ja, die maatschappelijke rol van de financieel adviseur gaat mij aan het hart. Sterker nog: ik zie ook juist daar de toekomst, het bestaansrecht van de bedrijfstak. Als we kijken naar het MKB, dan zien we dat daar geleidelijk het bewustzijn ontstaat: als ik toekomstbestendig wil ondernemen, dan kan het niet meer zijn dat ik winst maak ten koste van het milieu of ten koste van mensen die betrokken zijn bij de productie. Dan komt de vraag: hoe dan wel? Hoe doe ik op basis van ‘meer waarden dan alleen de financiële’ mijn investeringen, hoe komt het risicomanagement eruit te zien, kortom: hoe ziet mijn nieuwe businessmodel eruit?”

Zorgambitie
“Hoe mooi zou het zijn als de professionals die wij opleiden, toegerust zijn voor deze vragen. Dat is waar we ons als lectoraat, samen met de opleiding Finance, Tax and Advice en ook met het werkveld, voor willen inzetten. Maar om terug te komen op de zorgambitie: ik ben me ervan bewust dat nog niet alle ondernemingen in het MKB bezig zijn met een transitie naar duurzaamheid, met toekomstbestendigheid. Wat doet dan de financieel adviseur in zijn rol van vertrouwenspersoon? Hij neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid! Hij wijst de ondernemer de weg, neemt hem mee in de nieuwe ontwikkelingen, helpt hem!”

“De financieel adviseur als wegbereider in de transitie naar duurzaamheid, daarin zie ik potentie voor de beroepsgroep”

Regelgeving en digitalisering
“De financieel adviseur als gids, als wegbereider in de transitie naar duurzaamheid – dat is waar ik potentie zie voor de beroepsgroep. En dit is volgens mij ook de enige weg om bestaansrecht te houden. Voor mijn proefschrift (‘Marktfalen bij tussenpersonen’ – red.) heb ik de financieel adviesmarkt diepgaand onderzocht. Sinds de publicatie ervan in 2010, is de wet- en regelgeving aangepast, denk aan het provisieverbod en de ingevoerde zorgplicht. Ik juich dit toe, maar wel heeft dit zijn invloed op de inkomsten van de financieel adviseur. Tel daarbij op de gevolgen van de digitalisering en we zien dat het bedrijfsmodel van de financieel adviseur als intermediair, maar ook dat van de belastingadviseur en de accountant onder druk is komen te staan.”

“In de opleiding zullen we daarom ook aandacht besteden aan het businessmodel”

Maatschappelijke winst
“Een financieel adviseur die zich vanuit zijn maatschappelijke rol dienend opstelt naar zijn klanten, heeft dus een ander bedrijfsmodel nodig. Daar zullen we vanuit het lectoraat en de opleiding ook aandacht aan gaan besteden. Ik ben ervan overtuigd dat een nieuw businessmodel een must is voor de toekomstig financieel adviseur, zodat hij de klant werkelijk verder kan helpen met zijn advies, dichtbij diens persoonlijke situatie en gebaseerd op meer waarden dan alleen de financiële. Daar kan zijn kracht liggen en daar zie ik maatschappelijke winst!”

Als CMW heten we Fred van harte welkom en we verheugen ons op de samenwerking!

Arnhem, 21 september 2020
Janet Steenhuis

[i] Het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax valt, evenals het associate lectoraat Financial Ethics, onder het lectoraat Financial Control.

Meer informatie