CMW en Cirkelregio De Achterhoek zijn nu Vrienden

Leestijd: 3 minuten

De handtekeningen zijn gezet. Coöperatie Cirkelregio De Achterhoek en het Centrum Meervoudige Waardecreatie zijn nu Vrienden. Voor de periode van een jaar – daarna te verlengen – informeren ze elkaar, delen ze kennis, trekken ze met elkaar op. Dit doen ze, zoals het bij vrienden past, met gesloten beurzen.

Twan van Vuren (24), spinner bij Cirkelregio De Achterhoek, vertelt: “Wat we zo waarderen aan het Centrum Meervoudige Waardecreatie, is hun transparantie. Ze zijn volledig gericht op het delen van kennis. Dat is precies wat past bij de principes van Cirkelregio De Achterhoek. Wij vormen een coöperatie van private en publieke partijen uit 7 Achterhoekse gemeenten. Ons doel: een sterke regio zonder afval en zonder uitval.”

Koppen bij elkaar

“We hebben het concept van onze coöperatie niet zelf bedacht. Het bestond al, namelijk als het landelijke Cirkelstad. Maar ja, hier in de Achterhoek hebben we geen grote steden. Willy Smit – mijn collega bij WAM&VanDuren -, mensen van de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie en ikzelf staken de koppen bij elkaar en zeiden: ‘Wat zou het mooi zijn als we toch mee zouden kunnen doen met Cirkelstad’. De vorm die we vonden: Cirkelregio. Het werkt heel goed. We maken gebruik van de formule en know how van Cirkelstad en hier in de Achterhoek merken we dat we echt voldoen aan een behoefte.”

Nieuwe connecties

“Neem onze Communities of Practice. Die organiseren geregeld een bijeenkomst. Eén van de partners brengt een vraagstuk in, de anderen reageren, vertellen wat hun ervaringen zijn, hun ideeën, ze geven tips. Er ontstaan nieuwe connecties, nieuwe gezichtspunten. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst zorgt een gastspreker voor inhoudelijke verdieping.”

Compleet andere mindset

“Ik vind het zo bijzonder hoe de scope, de mindset van bedrijven kan veranderen als ze met elkaar gaan nadenken over duurzaamheid. Laatst kwam ik in contact met een ICT-onderneming in Winterswijk. We raakten in gesprek over de principes van een circulaire economie. We ontdekten welke rol innovatieve ICT-toepassingen daarin zouden kunnen spelen. De scope van het bedrijf is totaal veranderd: veel breder geworden en het vervult nu zelfs een ambassadeursrol. Prachtig vind ik dit. Ze zijn nu één van de partners van Cirkelregio De Achterhoek.”

Thomas Rau

“Ja, ik ben nog jong (lacht). Mijn achtergrond? Ik zat op de havo – best een aardige school hoor, maar het is toch een beetje van alles wat. ’t Gaf me niet echt voldoening. Ik stapte over naar MBO-Bouwkunde, dat bleek een veel betere keuze. Toen Bouwkunde aan de HAN. Ik kwam daar in aanraking met de ideeën van Thomas Rau over duurzaam bouwen en ik was ‘om’. Mijn afstudeerproject – waarin het thema circulaire economie al belangrijke rol speelde – deed ik bij BINX Smartility, een dochteronderneming van WAM&VanDuren. Bij laatstgenoemde werk ik nu als Business Developer Circulariteit.”

Innovatieve aanpak

“Ik voel me hier me als een vis in het water. Een kleine drie jaar geleden zijn we bewust gestart met de transitie naar duurzaam bouwen. Onze KAM-doelstellingen hebben we omgezet naar de SDG’s en we werken met het zes waardenmodel. We kiezen voor een innovatieve, moderne aanpak, met als kernbegrippen: industrialisatie, standaardisatie en bio-based bouwen. Ook werken we al een aantal jaar samen met studenten van de HAN. Op dit moment zijn het er zeven, in februari starten er weer zes. Voor mij zit hun meerwaarde in de frisse blik die ze met zich meebrengen, ze zijn nog niet gehinderd door de praktijk van alledag.”

Uitbreiding opdrachten

“Door de Vriendschap met het CMW kunnen partners binnen De Cirkelregio nu ook onderzoeksopdrachten laten uitvoeren door studenten; daar kunnen weer mooie dingen uit voortkomen. Zo werken we samen aan een sterke en duurzame regio. We kijken er naar uit wat we als Vrienden voor elkaar kunnen betekenen!”

8 december 2020

Janet Steenhuis