Alle berichten over “Projecten“

Menselijke en natuurlijke waarde – hoe rapporteer je daarover?

Steeds meer bedrijven publiceren naast hun financieel jaarverslag een integrated report, waarin naast financiële waarde ook over maatschappelijke waarden wordt gerapporteerd. Met de opkomst van integrated reporting is hier echter ook de nodige kritiek op ontstaan. HAN-lector Koos Wagensveld duikt samen met Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de RU) en Egbert Willekes (docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de […]

Is mijn organisatie toekomstbestendig?

Doe de gratis online scan! Snel een eerste blik werpen op waar u als ondernemer staat op het gebied van circulair ondernemen? Samen met Circles ontwikkelden we een eenvoudige, gratis online scan. U ontvangt de uitkomsten ervan per e-mail en bij interesse bieden we vervolgstappen. Slim, schoon en sociaal Steeds duidelijker wordt dat ‘toekomstbestendig’ niet alleen ‘financieel gezond’ inhoudt, maar […]

“Deugt mijn onderneming nu en in de toekomst?”

“Hoe doet onze onderneming het? Welke waarde hebben we op dit moment voor onze omgeving? Hoe waarderen belanghebbenden ons, zowel de externe als de interne? En als we blijven werken zoals we doen, is dit in de toekomst nog tevredenstellend?” Didier Piets (50) en Rob Westerdijk (64), beiden HAN-docent-onderzoeker en verbonden aan het Centrum Meervoudige Waardecreatie, gingen samen met het […]

Óp naar een duurzaam kunststofproductieproces

Arnold Wijbenga, projectleider Circulaire Economie (HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie) heeft de kunststoffensector in z’n portefeuille. Een jaar geleden legde hij de eerste contacten met De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststoffenindustrie (NRK), om vanuit de driehoek onderzoek-onderwijs-werkveld de transitie naar duurzaamheid samen vorm te geven. Inmiddels is een stevige, mooie en concrete samenwerking ontstaan. Door de coronacrisis lijkt plastic een ware […]

Naar duurzame businessmodellen? Allesbehalve een big bang

“Als je als ondernemer de omslag naar ‘duurzaam’ wil maken, is het niet een kwestie van op een dag uit je bed stappen en zeggen: ‘Vanaf nu doe ik alles anders’. Zo’n omslag gaat werkelijk met hele kleine stappen. Het is àllesbehalve een Big Bang.” Aan het woord is Henk Ruiter (39), docent-onderzoeker aan het Lectoraat Financial Control van de […]

Een ongewone afstudeeropdracht in het circulaire domein

Interview met twee studenten en hun begeleider Je afstudeeropdracht, je AOD, – dat is niet niks. Het is de bekroning op je opleiding, het eindwerkstuk waarin je laat zien wat je kunt. Niet iets om allerlei risico’s mee te nemen. Bouwkundestudent Tristan Nieuwenhuis (22) deed dat wel. Hij waagde een sprong in het onbekende en David Peters (26), student Bedrijfskunde, […]

Samenwerken op bedrijventerreinen loont

“Samenwerken met andere ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein, dat levert enorm veel voordeel op,” vertelt Huub Schoenaker aan wie het maar horen wil. Ondernemers beamen dat ook. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en energiebesparing loont samenwerking.  Huub Schoenaker is onderzoeker Circulaire Economie bij het Centrum voor Meervoudige Waardecreatie (CMW), onderdeel van de Academie Financieel Economisch Management van de HAN en aanjager van samenwerkingsprojecten […]