CMW draagt bij aan ontwikkeling Hoger Economisch Onderwijs

Leestijd: < 1 minuut

Drie van onze werkveldpartners, twee studenten van de minor Circulaire Economie en twee van de master, Frank Croes (programmamanager Circulaire Economie) en Dennis Moeke (HAN Lectoraat Logistiek & Allianties) hebben op 2 december de Verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs te woord gestaan. 

Wat wilde de commissie Hoger Economisch Onderwijs verkennen? De commissie zoekt, in opdracht van de Vereniging Hogescholen, naar antwoorden op de vraag hoe het hoger economisch onderwijs de studenten optimaal kan toerusten voor hun toekomstige taak in een samenleving met complexe en urgente vraagstukken. 

De oogst die de commissie kan voorleggen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: inspirerende voorbeelden van hoe studenten in multidisciplinaire teams samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken aan oplossingen voor duurzaamheids- en sociale vraagstukken. Met het meervoudig waardedenken als uitgangspunt en gericht op gebalanceerde groei, sociale rechtvaardigheid en harmonie met de draagkracht van ons ecosysteem. 

Mooi om als HAN en als Centrum Meervoudige Waardecreatie te hebben kunnen bijdragen aan het gesprek over de ontwikkeling van het Hoger Economisch Onderwijs.  

Wie waren precies betrokken? Wat is hierover gepubliceerd door de Vereniging Hogescholen? Bekijk onze LinkedInpost