Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie werkt nauw samen met het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax in de kennisontwikkeling op het gebied van meervoudige waardecreatie.

Ondernemend Nederland staat voor een belangrijke opgave: sustainable (duurzaam) worden en blijven. Welke invloed hebben financieel specialisten op deze transitie? Hoe kunnen zij de transitie aanjagen? En hoe duurzaam is het businessmodel van deze financieel adviseurs zelf?

Het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax richt zich op kennisontwikkeling door middel van onderzoek. Kennis ten behoeve van financieel adviseurs voor het MKB van de toekomst. De focus ligt hierbij op belastingadviseurs, assurantieadviseurs, accountants en financieel planners.

Meer informatie

 

Associate lector Fred de Jong

Fred de Jong