Associate lectoraat Financial Ethics

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie werkt nauw samen met het associate lectoraat Financial Ethics in de kennisontwikkeling op het gebied van meervoudige waardecreatie.

Wat is in een bepaalde context moreel verantwoord handelen? Welke waarden en aannames zijn in dashboards, jaarverslagen, algoritmes en control systemen verwerkt en kan het ook anders? Het associate lectoraat Financial Ethics stimuleert het gesprek over beide vragen. Binnen organisaties én in de publieke ruimte.

Deugdelijk handelen, betrokkenheid bij de organisatie, vertrouwen van de stakeholders; de dagelijkse beroepspraktijk van financiële professionals kent talloze ethische aspecten. Ethisch, deugdelijk handelen is de belangrijkste voorwaarde voor het vertrouwen dat de klant heeft in uw organisatie.

Meer informatie

 

Associate lector Henriëtta Joosten

Henriëtta Joosten