Venticare Live

Op 6 en 7 Juni 2018 vindt Venticare Live weer plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Op dit congres, dat zich specifiek richt op verpleegkundigen in de acute zorg, is aandacht voor verschillende thema’s in de acute zorg, in de vorm van presentaties, workshops en onder andere een kennis quiz. Zie voor meer informatie en het programma:

https://www.venticare.nl/congres-2018/programma/

Groet,

Paul Rood