Presentatie onderzoek naar Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)

 

Van 4-6 oktober vond in Noordwijkerhout het 3rd Global Emergency Nursing and Trauma Care Conference plaats. Uit de hele wereld waren verpleegkundigen en onderzoekers van de SEH en ambulancezorg bijeen om de nieuwste inzichten uit onderzoek met elkaar te delen. Nico Tonjes, verpleegkundig specialist RAV IJsselland en Sivera Berben (lectoraat AIZ) presenteerden namens de andere auteurs de systematische review naar patiëntveiligheid en professionele competenties voor EHGV.

Bij de posterpresentatie was er veel belangstelling voor onze studie onder andere vanuit Zweden en Engeland. Het thema EHGV staat niet alleen in Nederland hoog op de agenda. Na afloop van de presentatie praatten we nog lang door met collega’s uit Birmingham, Göteborg, Rotterdam en IJsselland over ervaringen met EHGV en studieresultaten op dit onderwerp in de verschillende landen. Ook de inzet van een verpleegkundig specialist, physician assistant of soloverpleegkundige was onderwerp van gesprek.

Bent u geïnteresseerd in vervolgstudies op het thema EHGV, neem dan contact met ons op.