Symposium ‘samen werken en samen opleiden in de acute intensieve zorg’

Op 2 april 2019 slaan de opleiding Medische Hulpverlening, de minor High Care en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg de handen ineen met de organisatie van het symposium ‘Samen werken, samen opleiden in de acute intensieve zorg: bloed, zweet en tranen’. Tijdens het symposium wordt het (toekomstig) samen opleiden en samen werken vanuit diverse perspectieven belicht tijdens plenaire lezingen en workshops. […]

Familieparticipatie in de basiszorg voor IC-patiënten

IC-verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen hebben het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) gevraagd met hen een project te starten om familieparticipatie in de basiszorg vorm te geven. Een opname op de intensive care (IC) kan gevoelens van angst en machteloosheid oproepen bij naasten. Participatie van naasten in de basiszorg op de IC kan dit verminderen, naasten voorbereiden op de rol van […]

Een vergelijking tussen vervoerde en niet vervoerde patiënten in de ambulancezorg

Hebben patiënten waarbij een ambulanceprofessional besluit tot geen vervoer andere  kenmerken dan patiënten die wel worden vervoerd?   Deze onderzoeksvraag stond centraal in een retrospectieve cohort studie uitgevoerd in samenwerking met de ambulancediensten Gelderland Zuid en Gelderland Midden door het lectoraat acute intensieve zorg. In deze studie zijn de demografische kenmerken, werkdiagnoses en vitale functies van patiënten waarbij ‘eerste hulp […]

Presentatie onderzoek naar Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)

  Van 4-6 oktober vond in Noordwijkerhout het 3rd Global Emergency Nursing and Trauma Care Conference plaats. Uit de hele wereld waren verpleegkundigen en onderzoekers van de SEH en ambulancezorg bijeen om de nieuwste inzichten uit onderzoek met elkaar te delen. Nico Tonjes, verpleegkundig specialist RAV IJsselland en Sivera Berben (lectoraat AIZ) presenteerden namens de andere auteurs de systematische review […]

Onderzoek: impact e-bike ongevallen bij ouderen

Het aantal fietsongevallen in Nederland neemt toe, ook die met e-bikes. Daarbij zijn de gevolgen van ongevallen met e-bikes vaak groter dan die met gewone fietsen. Vooral oudere fietsers hebben een relatief hoog risico op een ongeval. Wat is de impact van een ongeval met e–bikes bij ouderen op slachtoffers en hun naasten? Wat zijn hun zorgbehoeften? En hoe kunnen […]