Presentatie onderzoek naar Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)

  Van 4-6 oktober vond in Noordwijkerhout het 3rd Global Emergency Nursing and Trauma Care Conference plaats. Uit de hele wereld waren verpleegkundigen en onderzoekers van de SEH en ambulancezorg bijeen om de nieuwste inzichten uit onderzoek met elkaar te delen. Nico Tonjes, verpleegkundig specialist RAV IJsselland en Sivera Berben (lectoraat AIZ) presenteerden namens de andere auteurs de systematische review […]

Onderzoek: impact e-bike ongevallen bij ouderen

Het aantal fietsongevallen in Nederland neemt toe, ook die met e-bikes. Daarbij zijn de gevolgen van ongevallen met e-bikes vaak groter dan die met gewone fietsen. Vooral oudere fietsers hebben een relatief hoog risico op een ongeval. Wat is de impact van een ongeval met e–bikes bij ouderen op slachtoffers en hun naasten? Wat zijn hun zorgbehoeften? En hoe kunnen […]

SAVE THE DATE | Symposium ‘Samen werken en opleiden in de acute intensieve zorg’

Op 7 februari 2019 slaan de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening, de minoren high care en het lectoraat acute intensieve zorg de handen ineen met de organisatie van het symposium ‘ BLOED, ZWEET & TRANEN: Samen werken en opleiden in de acute intensieve zorg’. Het symposium richt zich op professionals, management, opleidingsfunctionarissen, docenten, studenten en onderzoekers die werkzaam of geïnteresseerd zijn […]

Eerst praktijkervaringen met Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), een kwalitatieve studie

Het vakblad V&VN Ambulancezorg publiceerde deze week ons artikel over de voorbereiding van zorgprofessionals op rampen en crisissituaties. Samen met twee BMH studenten: Myrthe Paalberg en Kim Selman en de academische werkplaats ANAPHEM onderzocht het lectoraat hoe het Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) model zijn weg vond in de praktijk. Studenten en onderzoekers interviewden ambulanceverpleegkundigen en GHOR medewerkers in vijf veiligheidsregio’s. […]

Lectoraat AIZ ontwikkelt handvatten signalering ouderenmishandeling in acute zorg

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan verwacht. Jaarlijks wordt extra aandacht gevraagd voor deze kwestie op 15 juni tijdens de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Onderzoekers van het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelden samen met en voor professionals in de acute zorg praktische handvatten om ouderenmishandeling beter te leren signaleren. Herkennen van ouderenmishandeling Ouderen in crisissituatie komen bij de ambulancedienst en de spoed eisende hulp […]