Over het lectoraat

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg is gestart in februari 2003, de samenstelling van de kenniskring was gevormd in september van datzelfde jaar. In december 2019 is het lectoraat gecontinueerd voor de termijn 2019-2023.

 

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft twee onderzoekslijnen voor deze termijn:

  1. Professioneel handelen in de keten van de acute intensieve zorg: Deze onderzoekslijn richt zich enerzijds op professioneel handelen van (toekomstige) professionals, anderzijds op het professioneel handelen van docenten om goed evidence based onderwijs m.b.t. de acute intensieve zorg te geven aan studenten als toekomstige beroepsbeoefenaren.
  2. De kwetsbare patiënt en zijn omgeving in de keten van de acute intensieve zorg: Deze onderzoekslijn richt zich op kwetsbare patiënten(groepen) die zich reeds in de acuut intensieve zorgketen bevinden (bijvoorbeeld Intensive Care patiënten), maar ook op potentieel kwetsbare patiënten(groepen) (bijv. kwetsbare ouderen, personen met verward gedrag) en het voorkomen dat zij (verder in) de keten komen of na opname hernieuwd opgenomen worden. De onderzoekslijn omvat naast de patiënt ook zijn/haar omgeving, waarbij familieparticipatie een belangrijk thema vormt.