Over de lectoren

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft zowel een lector als twee associate lectoren. Zij worden hieronder voorgesteld.

 

Lector Dr. Lilian Vloet
Lilian Vloet is per 1 december 2011 aangesteld als Lector Acute Intensieve Zorg. Lilian studeerde HBO-V aan de HAN en Verplegingswetenschappen in Maastricht gecombineerd met werken als verpleegkundige. Ze promoveerde in 2003 met proefschrift: Postprandial and orthostatic hypotension in the elderly: implications for nursing care. Ze combineerde daarna functies als onderzoeker, adviseur leerhuis en bestuur verpleegkundige staf CWZ met docentschap HAN (2006) associate lector (2009) en lector Acute Intensieve Zorg (2011).  Ze is bestuurslid  Venticare en voorzitter FCIC. Ze reviewt voor internationale tijdschriften en fellow van de European Academy of Nursing Science.

Onderzoek is voor mij een middel om de evidence in patientenzorg en onderwijs te verbeteren. Mijn drijfveer is middels vragen uit praktijk en onderwijs in samenwerking tussen professionals uit onderwijs en praktijk, onderzoekers en patiënten en naasten te komen tot impactvolle verbeteringen hierin.

 

Associate lector Dr. Sivera Berben

Sivera Berben studeerde verpleegkunde aan de HAN. Daarna werkte zij als verpleegkundige en beleidsadviseur in het Radboudumc en was ze onderzoekscoördinator bij Acute Zorgregio Oost. Na haar studie gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde ze in 2011 aan de Radboud Universiteit op ‘Pijnbehandeling bij traumapatiënten’. Sinds 2013 werkt ze als associate lector bij de HAN. Sivera is bestuurlijk actief voor landelijke kwaliteitsstandaarden en een beroepsvereniging voor de acute zorg. Ze is reviewer voor internationale tijdschriften en fellow van de European Academy of Nursing Science.

Mijn passie voor het praktijkgericht onderzoek begint bij het stellen van vragen: hoe doen we de dingen? en waarom? doen we de juiste dingen? en wat kan beter? Ik vind het boeiend om praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden en ik coach graag in onderzoekend leren en innoveren.

 

 

 

Associate lector Dr. Remco Ebben

Remco Ebben studeerde Verpleegkunde aan de HAN en Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2009 is hij werkzaam bij de HAN als docent, sinds 2017 als associate lector. Naast zijn werkzaamheden bij de HAN is hij peer-reviewer voor een aantal wetenschappelijke tijdschriften en lid van the European Academy of Nursing Science. In zijn werk richt hij zich op verbetering van zorg en onderwijs door onderzoek, praktijk en onderwijs te verbinden. Vragen vanuit de praktijk/het onderwijs vormen voor het vertrekpunt waarna hij gezamenlijk op zoek gaat naar kennis en oplossingen.

In mijn werk heb ik twee drijfveren. De eerste is om (toekomstige) professionals te enthousiasmeren voor onderzoek en hen te coachen in het ontwikkelen van een onderzoekend vermogen. De tweede is dat ik middels onderzoek impact wil hebben op evidence based zorg en onderwijs.