Oproep IC verpleegkundigen en ondersteuners: evaluatie samenwerking op de IC tijdens de tweede COVID-golf: wat ging goed, en wat kan beter?

Heb jij in de tweede golf van de COVID-19 periode (als ondersteuner van een) IC-verpleegkundige op een COVID-IC gewerkt, en heb jij ideeën over wat goed ging, en wat beter kan, met name in de samenwerking met nieuwe medewerkers? Hierbij willen wij jou uitnodigen voor deelname aan een groepsinterview over de ervaringen van de diverse groepen zorgprofessionals ten aanzien samenwerking op de IC tijdens de tweede golf van de COVID-19 pandemie. Beroepsvereniging V&VN-IC en het lectoraat ‘Acute en Intensieve Zorg’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseren in het kader hiervan enkele groepsinterviews met professionals uit verschillende ziekenhuizen.

Doel van deze groepsinterviews is om een beeld te krijgen van thema’s die van belang zijn geweest voor de samenwerking, met als doel om voor alle betrokkenen de samenwerking in de toekomst verder te optimaliseren.

Bij het gesprek zijn vertegenwoordigers van verschillende beroepsverenigingen uitgenodigd, en bestaat ook de mogelijkheid voor deelnemers om op persoonlijke titel deel te nemen. Er zullen per gesprek 6-10 deelnemers worden uitgenodigd. Het gesprek wordt geleid door een gespreksleider, en er zullen enkele observanten aanwezig zijn.

Het interview wordt opgenomen om zo een letterlijk transcript te kunnen maken, wat geanalyseerd zal worden. De verkregen data zal worden gebruikt voor het schrijven van verslag en mogelijk wordt hierover ook een (gedeelte van een) publicatie in een wetenschappelijk- of vakblad geschreven. In alle vormen van rapportage zullen enkel citaten genoemd welke niet persoonlijk herleidbaar zijn, of herleidbaar naar waar je werkt.

Deelname is geheel vrijwillig. Vooraf ontvang je nog een aanvullende toelichting, en een toestemmingsformulier voor de deelname en gebruik van de gegevens.

Praktische gegevens:

  • Datum: 21 (IC-verpleegkundigen), 22 (Buddies/BAZ verpleegkundigen) en 29 (overige zorgfuncties) April 2021
  • Tijdstip: 16.15-17.15
  • Locatie: Digitaal via videovergadering in Microsoft Teams.

Je kunt eventuele vragen stellen en/of je aanmelden door een email te sturen naar paul.rood@han.nl.

Uitnodiging focusgroepen nieuwe samenwerkingsvormen IC