Nieuw: boekje Ouderenmishandeling in de acute zorg

We zijn trots op het verschijnen van het boekje ‘Ouderenmishandeling in de acute zorg’! Over ouderenmishandeling wordt ook wel eens gezegd: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’. Door de covid lijkt het probleem zelfs nijpender te worden, dus signalering en aanpak is in deze tijd nog belangrijker. Al vijf jaar doen we praktijkgericht onderzoek op dit onderwerp. Marian Adriaansen van het lectoraat Innovatie in de Care, Lilian Vloet en Sivera Berben van het lectoraat Acute Intensieve Zorg en Harriet Messing ZORGdotCOM maakten de praktische gids. Samen met professionals uit de acute zorg en experts die belangeloos een waardevolle bijdrage leverden!

De mooie coverfoto van Frank Muller ZorginBeeld, aantrekkelijke illustraties en vormgeving van Paul de Groot dikkepunt.com maken het tot een unieke uitgave.  We danken de HAN, NVSHV en Regieorgaan SIA die ons hielpen dit boekje uit te geven. Ben je benieuwd naar de praktische casussen, ervaringen van professionals in de acute zorg en naar de andere experts lees dan even verder.

De praktische gids beschrijft het signaleren van ouderenmishandeling, gebruik van de meldcode en afwegingskader. In interviews komen aandachtsfunctionarissen en ‘voorlopers’ uit de ambulancezorg en spoedeisende hulp aan het woord, zij delen hun interessante ervaringen. Net zoals een maatschappelijk werker en contactpersonen van Veilig Thuis. Om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken komen ook forensisch- en geriatrisch experts aan het woord, net als het juridisch perspectief op preventie en aanpak van ouderenmishandeling. Met dank aan allen die aan dit boekje hebben meegewerkt! Wij zijn fier op dit resultaat, het is een toegankelijke bundeling van kennis op een actueel en relevant onderwerp.

Ben je geïnteresseerd en wil jij graag een digitale versie van het boekje downloaden klik dan op: 2020 Berben et al. HAN Ouderenmishandeling_WEB_INTERACTIEF