‘A different(iatie) match’: Ontwikkeling van een goede matching voor de differentiatie opleiding BMH

Achtergrond

Sinds 2010 wordt op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) aangeboden. De BMH speelt als opleiding in op ontwikkelingen in het werkveld (personeelstekorten, vergrijzing, functiedifferentiatie) en de daaruit voortkomende behoefte aan breed inzetbaar, hoger opgeleid personeel in de medische beroepskolom. De opleiding in Nijmegen kent op dit moment drie differentiatierichtingen: acuut (ambulance en spoedeisende hulp), interventie en diagnostiek. Aan het eind van jaar twee geven studenten een voorkeur op voor welke differentiatie zij willen kiezen. In de huidige situatie kunnen zij een voorkeur aangeven voor acuut zorg (richting ambulancezorg of spoedeisende hulp), cardiodiagnostiek, operatieve zorg en anesthesiologische zorg. Op dit moment hebben de student, opleiding en het werkveld onvoldoende tools om goed te begeleiden en adviseren in welke differentiatie het beste past bij welke student.

 

Doelen/onderzoeksvragen

  1. Inzicht krijgen in in onderscheidende en specifieke kenmerken van de differentiaties van de opleiding BMH
  2. Inzicht krijgen in studentkenmerken van BMH-studenten
  3. Ontwikkelen van een instrument/werkwijze ter ondersteuning van de differentiatievoorkeur en matching voor de opleiding BMH

 

Methode

Een project met een looptijd van 12 maanden, opgedeeld in vier fases:

  1. Inzicht krijgen in de huidige en gewenste situatie middels een literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en best-practices.
  2. Ontwikkelen van een instrument/werkwijze
  3. Testen van het instrument/werkwijze
  4. Implementatie

 

Voortgang/resultaten

Op dit moment worden de opbrengsten van fase 1 geanalyseerd.

 

Betrokken onderzoekers

Aukje van Zimmeren MSc.

Pauline Rosmulder MEd.

Dr. Remco Ebben

Dr. Lilian Vloet

 

Publicaties

Nog geen publicaties beschikbaar