Herijking onderzoeksagenda ambulancezorg

Herijking onderzoeksagenda ambulancezorg

 

Achtergrond

In 2014 heeft het lectoraat Acute Intensieve Zorg in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. De doelstellingen van de onderzoeksagenda zijn nog steeds actueel. Echter, de ontwikkelingen binnen de ambulancezorg en de keten vragen wel om een herijking van de thema’s om de focus op de juiste thema’s te blijven houden.

 

Doelen/onderzoeksvragen

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft daarom van AZN de opdracht gekregen een herijking van de landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg uit te voeren.

 

Methode

De herijking loopt via een aantal stappen

  1. Veldraadpleging/inventarisatie lopend onderzoek/thema’s bij de RAV’s
  2. Evaluatie opbrengst onderzoeksagenda 2014-2018 en implementatie.
  3. Inventarisatie thema’s in strategische documenten relevant voor ambulancezorg.
  4. Literatuuronderzoek in vier internationale journals
  5. Delphi-onderzoek
  6. Focusgroepbijeenkomst
  7. Rapportage en disseminatie

 

Voortgang/resultaten

Op dit moment (oktober 2020) zijn stap 1 tot en met 4 afgerond, de rapportage vind op dit moment plaats. Het delphi-onderzoek is inmiddels gestart. Ronde 1 is afgerond en 62 respondenten hebben hun input geleverd. Eind oktober start ronde 2 van het delphi-onderzoek.

 

Betrokken onderzoekers

dr. Gijs Hesselink

dr. Remco Ebben

dr. Lilian Vloet

 

Opdrachtgever

Ambulancezorg Nederland

 

Publicaties

Er zijn op dit moment nog geen publicaties over dit project.