Lopend onderzoek

Op deze (sub)pagina’s vindt u informatie over lopende studies van het lectoraat Acute Intensieve Zorg.