Indrukwekkende gebeurtenissen bij bachelor medisch hulpverleners in de ambulancezorg

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar indrukwekkende gebeurtenissen bij bachelor medisch hulpverleners in de ambulancezorg. Indrukwekkende gebeurtenissen komen veel voor in de ambulancezorg en deze kunnen leiden tot psychische gevolgen. De bachelor medisch hulpverlener is een relatief nieuwe groep in de ambulancezorg: zij zijn jonger en hebben een ander opleidingstraject dan het overige ambulancepersoneel. De vraag is hoe zij omgaan met die indrukwekkende gebeurtenissen? Welke copingstijlen hanteren zij? Hoe worden ze begeleid en opgeleid?

 

De eerste resultaten van de coping studie staan nu in Venticare Magazine!
https://venticare.nl/nieuws/startende-bachelor-medisch-hulpverleners-op-de-ambulance-en-indrukwekkende-gebeurtenissen.html