Familieparticipatie in de basiszorg voor IC-patiënten

IC-verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen hebben het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) gevraagd met hen een project te starten om familieparticipatie in de basiszorg vorm te geven. Een opname op de intensive care (IC) kan gevoelens van angst en machteloosheid oproepen bij naasten. Participatie van naasten in de basiszorg op de IC kan dit verminderen, naasten voorbereiden op de rol van mantelzorger na herstel en eventueel bijdragen aan het reduceren van de kans op Post Intensive Care Syndroom (PICS(-F)) bij de patiënt en naasten zelf. Voor verpleegkundigen op de IC was het de vraag hoe zij naasten kunnen betrekken bij de basiszorg voor de patiënt. Ze hebben hierbij vragen als: Wat willen of kunnen naasten dan precies doen? Is het veilig? Zou de patiënt dat willen? Hoeveel tijd vraagt het van IC-verpleegkundigen? Hoe kunnen IC-verpleegkundigen met naasten samenwerken in de zorg voor de patiënt? Welke hulpmiddelen kunnen daarvoor ingezet worden? Welke competenties hebben IC-verpleegkundigen nodig? Er was behoefte aan concrete handvatten en tools, ter ondersteuning, om participatie van familie in de basiszorg mogelijk te maken.
Inmiddels is het project anderhalf jaar onderweg, sinds de start in april 2017, en worden momenteel werkwijze en tools getest op haalbaarheid. Begin 2019 hopen we klaar te zijn met de evaluatie van het project. Afgelopen maandag hebben we op het PICS-congres vast een voorproefje gepresenteerd in onze workshop.