Een vergelijking tussen vervoerde en niet vervoerde patiënten in de ambulancezorg

Hebben patiënten waarbij een ambulanceprofessional besluit tot geen vervoer andere  kenmerken dan patiënten die wel worden vervoerd?

 

Deze onderzoeksvraag stond centraal in een retrospectieve cohort studie uitgevoerd in samenwerking met de ambulancediensten Gelderland Zuid en Gelderland Midden door het lectoraat acute intensieve zorg. In deze studie zijn de demografische kenmerken, werkdiagnoses en vitale functies van patiënten waarbij ‘eerste hulp geen vervoer’ plaats vindt (n=14.383) vergeleken met patienten die wel zijn vervoerd (n=40.376).

Uit de resultaten blijkt dat EHGV-patienten jonger zijn en minder vaak in landelijke gebieden wonen. Veel voorkomende diagnoses in beide groepen zijn gerelateerd aan het circulatoire system (ICD10, hoofdstuk 9) en trauma/externe oorzaken (ICD10, hoofdstuk 19). Bij de EHGV-patienten komen werkdiagnoses gerelateerd aan mentale/psychiatrische oorzaken significant vaker voor. Tot slot blijkt dat minimaal 1 afwijkende vitale functie significant vaker voorkomt in de EHGV-groep.

 

Meer lezen? Kijk dan op: https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-018-0557-3 of download het artikel hier