Alle berichten over “Uit de praktijk“

Startconferentie Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 9.0

Op 20 april vond de startconferentie Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 9.0 plaats. Met ruim honderd ambulanceprofessionals, Medisch Managers Ambulancezorg en Regionale Opleidingscoördinatoren zijn gezamenlijk de eerste contouren voor het volgende LPA verkend. Vanuit het lectoraat acute intensieve zorg hebben wij bijgedragen aan deze dag middels een pitch en deelname aan de workshops. Een video-impressie vind je hier. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OlxE9bk-yx8[/youtube]

Start project ‘eerste hulp geen vervoer’

Achtergrond De ambulancezorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Professionalisering en veiligheid staan daarbij voorop. Hiermee samenhangend willen we werken volgens de laatste inzichten: evidence based ambulancezorg. Dat betekent dat er onderzoek nodig is om het handelen van ambulanceverpleegkundigen te onderbouwen. In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met […]

Trauma time-out voor reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen

Op dit moment voeren 2 studenten van de opleiding medische hulpverlening in het kader van hun kwaliteitsproject een onderzoek uit naar time-out procedures op de SEH van het Radboudumc. Het doel van het onderzoek naar de trauma time-out is het schrijven van twee revisies die betrekking hebben op de reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen. De huidige trauma time-out wordt […]

Prehospitale antibiotica bij sepsis/septische shock

Sepsis is een van de meest voorkomende redenen voor verwijzing naar de SEH en kent een hoge mortaliteit. Snelle diagnostiek en behandeling zijn hierbij van essentieel belang. Op de SEH wordt sepsis behandeld met het toedienen van vocht, medicatie voor vasopressie/vasodilatatie en intraveneuze antibiotica. Onbekend is echter wat het effect is om reeds prehospitaal te starten met antibiotica therapie. Daarom […]

Symposium Acute Zorg Anders 2014

Op 12 maart van 16.30-22.00 organiseert Acute Zorgregio Oost in samenwerking met haar ketenpartners het congres ‘Acute Zorg Anders 2014’. Thema van dit jaar is de SEH-arts. Het lectoraat acute intensieve zorg levert ook een bijdrage in de vorm van een presentatie over de studie ‘vooraankondiging en overdracht‘, de presentatie wordt verzorgd door Remco Ebben.   Meer informatie of inschrijven […]