Alle berichten over “Triage“

Factoren die de implementatie van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ beïnvloeden; een kwalitatieve studie

Dat het bestaan van een richtlijn niet altijd betekent dat deze dan ook in de praktijk wordt opgevolgd is bekend. In een eerder artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘Journal of Clinical Nursing’ is onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ worden opgevolgd (Janssen et al. 2011). In een recent artikel wordt beschreven welke factoren […]

Opvolging van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp [2004]’

In 2007 heeft het lectoraat Acute Intensieve Zorg onderzocht in hoeverre de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ uit 2004 door spoedeisende hulpen (SEH’s) in Nederland wordt opgevolgd. In totaal heeft 79% van alle SEH’s (n=108) in Nederland meegedaan aan dit onderzoek. Meer dan 31% bleek geen triage systeem te gebruiken. SEH’s die het  Manchester Triage Systeem gebruikte volgden gemiddeld 61% van de […]

Ontwikkeling implementatiewijzer voor de Nederlandse Triage Standaard (NTS)

Sinds 2005 werken de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV), Ambulancezorg Nederland (AZN) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) samen om te komen tot een standaard voor triage in de acute zorg: de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De NTS is inmiddels getest in 9 pilotregio’s en ervaringen van deze pilot worden verwerkt in een implementatiewijzer. Deze is eind september beschikbaar […]

Nieuwe werkwijze telefonische triage meldkamers

In het vakblad ambulancezorg (nr 2, 2011, pp 22-26) staat een artikel over het Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS). Dit systeem wordt sinds kort gebruikt door de meldkamer Hollands-Midden en de verwachting is dat medio 2012 nog eens 5 meldkamers met dit systeem gaan werken. Het AMPDS wordt internationaal gebruikt en door het gebruik in Nederland kunnen de juistheid van het systeem […]

Triage op de Eerste Hart Hulp in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Door Linda Braam en Linda Peeten Op 21 april hebben Linda Peeten en Linda Braam op de weblog aangegeven dat zij, in verband met het afstuderen aan de HBO-V (HAN), gingen onderzoeken welk triagesysteem toepasbaar zou zijn voor de Eerste Hart Hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Hier worden enkele resultaten besproken. De triagesystemen die binnen het kwaliteitsproject onderzocht zijn, zijn […]