Alle berichten over “Regelgeving“

Ambulance Zorg Onze Zorg

De ambulance wordt beschouwd als deel van de veiligheid en de openbare orde, samen met politie en brandweer. Ten onrechte, schrijft Thijs Gras in de NRC van 6 januari 2011. Thijs Gras is historicus, ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist. Samengevat: Wordt de Nederlandse ambulancesector beschouwd als zorg of als deel van de openbare orde en veiligheid? Op 1 januari had de […]

Fixeren op de Intensive Care

Mijn oog valt op ‘Tweede grootschalig onderzoek naar vrijheidsbeperking’ in de TVZ (nr. 3, 2010). Zal het dan toch eindelijk…? Nee, ook dit onderzoek richt zich op toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in de ouderen- en de gehandicaptenzorg. De Intensive Care blijft weer buiten schot. Misschien begrijpelijk omdat de calamiteiten, die aanleiding waren voor de circulaire van de Inspectie voor […]

Huiselijk geweld herkennen in de acute zorg

Huiselijk geweld is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. De spoedeisende hulp kan een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren hiervan. Onderzoek van TNO, Movisie en NJI wijst uit dat in beroepsopleidingen hieraan te weinig aandacht wordt besteed. Bij de onderzochte opleidingen zaten ook de opleidingen voor artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp. Het gevolg van de beperkte aandacht […]

Sturing van beroepen en opleidingen in de zorg

Op 28 november 2005 heeft de stuurgroep MOBG (modernisering van de Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg) de Minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport het rapport “Eenheid in verscheidenheid” aangeboden vergezeld van een aanbevelingsbrief. Het rapport bevat een ontwerp voor een samenhangende besturingsstructuur rond beroepen en opleidingen. Op de site: www.MOBG.nl en www.projectvboc.nl is het een en ander terug te […]