Alle berichten over “Project Surviving Sepsis“

Implementatie richtlijn Surviving Sepsis Campaign in praktijk en onderwijs

In Nederlandse ziekenhuizen komt sepsis (bloedvergiftiging) nog vaak voor. Sepsis is een ernstige aandoening waaraan meer patiënten overlijden dan aan borstkanker, colonkanker en longkanker samen. Sepsis kan orgaanfalen tot gevolg hebben. Bij ernstige sepsis is de kans op overlijden zelfs 40%. Het ziektebeeld van sepsis is moeilijk te herkennen, waardoor de behandeling regelmatig (te) laat wordt gestart en niet volledig […]