Alle berichten over “Project Ondersteuning van Naasten“

Gouden Oor Award voor netwerk FCIC

Tijdens het European Listening & Healthcare congres hebben we met het netwerk Familiy Centered Intensive Care (FCIC) de Gouden Oor Award voor de Zorg ontvangen! Sinds 2006 wordt jaarlijks de Gouden Oor Award uitgereikt aan de organisatie die het meest effectief omgaat met feedback van klanten. In de afgelopen jaren werd de Gouden Oor Award uitgereikt aan Robeco, Essent en […]

Ontwikkeling CQI-vragenlijst Opvang en Begeleiding van Naasten op de IC nadert afronding

In een inspirerende bijeenkomst met 30 professionals van verschillende Intensive Care-afdelingen wisselden wij op 5 juni jl. ideeën uit om de concept-CQI-vragenlijst te verbeteren. De aanwezigen waren eerder betrokken bij het onderzoek, waarin een groot aantal naasten is bevraagd. Het is één van de laatste stappen bij het ontwikkelen van een gevalideerde CQI-vragenlijst. Hiermee kunnen de ervaringen van naasten van […]

Kinderen op bezoek op de IC

Om kinderen tot twaalf jaar voor te bereiden op wat zij bij een bezoek aan de IC kunnen tegenkomen hebben ze in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg een fotoboek gemaakt: ‘Mees op bezoek’. Het fotoboek is gemaakt door medewerkers van de afdeling IC (artsen en verpleegkundigen), maatschappelijk werk en een pedagogisch medewerkster. In ‘Mees op bezoek’ brengt Mees een […]

Vinden en verbinden; impressie van de Open Space Family Centered Intensive Care van 17 april 2014

Zorgprofessionals, ex-Intensive Care-patiënten en hun naasten kwamen op 17 april 2014 bij elkaar voor de Open Space bijeenkomst Family Centered Care, in het kloosterhotel in Amersfoort. Centraal stond de vraag hoe goede zorg kan worden gegeven aan Intensive Care-patiënten en hun naasten. Hoe kunnen krachten worden gebundeld? Hoe kan gebruik gemaakt worden van kennis en expertise van zowel zorgprofessionals als […]

Inspirators voor de Open Space

Voor de Open Space Family Centered Intensive Care op 17 april in Amersfoort zijn twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd om de deelnemers te inspireren: Marianne Brackel en Cecile Frenken. Zij maakten een selfie om duidelijk te maken waarom zij er aan hechten er op 17 april bij te zijn. Bekijk hier hun boodschap. Selfie Marianne en Selfie Cecile Nieuwsgierig naar de Open […]