Alle berichten over “Project Do Triage“

Acties op de SEH met betrekking tot de implementatie van de richtlijn “Triage op de SEH”

Het publiceren van richtlijnen  geeft nog geen garantie voor implementatie en gebruik van de richtlijn in de praktijk. Om te onderzoeken welke weg SEH-afdelingen bewandelen om tot een bepaalde mate van opvolging van de richtlijn “Triage op de spoedeisende hulp” te komen, zijn er diepte-interviews afgenomen op verschillende SEH-afdelingen. Hierbij is de volgende vraagstelling gesteld: Welke acties ondernemen SEH-afdelingen ten […]

“Wie wil weten hoe je zorgvernieuwing aanpakt, komt naar Kennis Beter Delen”

Zo luidt de aankondiging voor het Kennis Beter Delen congres dat plaatsvindt op 4 maart 2010. Ook het Lectoraat Acute Intensieve Zorg is tijdens deze dag vertegenwoordigd om haar kennis te delen. In samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (www.levv.nl) wordt de sessie ‘Sleutelposities in implementatie’ verzorgd waarin het project Do Triage centraal staat. Tijdens het project Do Triage […]

Ondersteuningsprogramma Do Triage succesvol afgerond

Op 1 oktober 2009 hebben acht Spoedeisende Hulp (SEH) verpleegkundigen het ondersteuningsprogramma van het project Do Triage succesvol afgerond. In de periode oktober 2008 tot oktober 2009 hebben zij zich in hun rol als sleutelfiguur ingezet voor de invoering van triage op hun SEH-afdeling volgens de richtlijn Triage op de SEH [2008]. Daarbij kregen zij ondersteuning vanuit het Lectoraat Acute […]

Triage en Targettijden op de SEH

De primaire doelstelling van de richtlijn Triage op de SEH [2008] is tweeledig, namelijk dat de patiënten die zich presenteren op de SEH 1) binnen tien minuten de correcte urgentieclassificatie krijgen toegewezen door de SEH-VPK en 2) binnen de tijd behorend bij de urgentiecode worden gezien door de medische discipline om gezondheidsschade te beperken. In hoeverre worden deze tijden gehaald? […]

Eerste meting patiëntervaring project Do Triage

Voor het project Do Triage worden verschillende metingen verricht om het effect van de richtlijn “Triage op de spoedeisende hulp [2008]” te toetsen. Eén deelstudie richt zich op de patiëntervaring rondom triage. Daarbij wordt gekeken naar de patiëntervaring voorafgaand aan de invoering van de richtlijn Triage en na invoering van deze richtlijn. De verwachting is dat door middel van triage […]