Alle berichten over “Outreach project“

Leidinggevenden zijn cruciaal bij het realiseren van patiëntveilige zorg in het ziekenhuis

Op afdelingen waar de hoofdverpleegkundige het goede voorbeeld geeft door te ‘doen wat hij/zij zegt’ is de patiëntveiligheid hoger en worden protocollen beter opgevolgd dan op afdelingen waarvan de hoofdverpleegkundige niet op deze wijze handelt (Leroy et al., 2012). Tijdens een handhygiëne verbetertraject werd aangetoond dat afdelingen, waarvan hun leiders actief betrokken waren bij de implementatie, betere resultaten behaalden in […]

Of je werkt hier veilig of je werkt hier niet

Nadat het veiligheidsmanagementprogramma in bijna alle ziekenhuizen is geïmplementeerd, is het onderwijs aan zet. Iedere (toekomstige) zorgprofessional in het ziekenhuis zal moeten leren om risicobewust en veilig te werken. Om structuur aan te brengen in het ‘patiëntveiligheidsleren’ is een concept raamwerk ontwikkeld waarin de benodigde competenties zijn samengebracht. Het raamwerk dient als leidraad voor het reguliere zorgonderwijs, maar kan ook […]

Elektronisch waarschuwingssysteem kan communicatie tussen hulpverleners niet vervangen

Rapid response systemen zijn geïntroduceerd om kritisch zieke patiënten tijdig te behandelen. Om deze patiënten te herkennen is de Early Warning score ontwikkeld. Dit is een set van vitale functies, bij het bereiken van drempelwaarden moet de hulp van een zaalarts of het spoedinterventieteam worden ingeroepen. In de praktijk blijkt dat verpleegkundigen en zaalartsen niet, of te laat deze hulp […]

Verpleegkundigen, doe je voordeel met het Spoedinterventiesysteem!

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het spoedinterventieteam (SIT) in veel gevallen te laat bij de patiënt wordt geroepen. Dit komt doordat zowel verpleegkundigen als artsen het protocol lang niet altijd opvolgen. Dat gebeurt ook in onze Nederlandse ziekenhuizen. Te late SIT oproepen resulteren in aantoonbare slechtere uitkomsten voor de patiënt waaronder een grotere kans om te overlijden! Het spoedinterventiesysteeem is […]