Alle berichten over “Niet gerubriceerd“

Familieparticipatie in de basiszorg voor IC-patiënten

IC-verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen hebben het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) gevraagd met hen een project te starten om familieparticipatie in de basiszorg vorm te geven. Een opname op de intensive care (IC) kan gevoelens van angst en machteloosheid oproepen bij naasten. Participatie van naasten in de basiszorg op de IC kan dit verminderen, naasten voorbereiden op de rol van […]

Presentatie onderzoek naar Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)

  Van 4-6 oktober vond in Noordwijkerhout het 3rd Global Emergency Nursing and Trauma Care Conference plaats. Uit de hele wereld waren verpleegkundigen en onderzoekers van de SEH en ambulancezorg bijeen om de nieuwste inzichten uit onderzoek met elkaar te delen. Nico Tonjes, verpleegkundig specialist RAV IJsselland en Sivera Berben (lectoraat AIZ) presenteerden namens de andere auteurs de systematische review […]

Lectoraat AIZ ontwikkelt handvatten signalering ouderenmishandeling in acute zorg

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan verwacht. Jaarlijks wordt extra aandacht gevraagd voor deze kwestie op 15 juni tijdens de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Onderzoekers van het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelden samen met en voor professionals in de acute zorg praktische handvatten om ouderenmishandeling beter te leren signaleren. Herkennen van ouderenmishandeling Ouderen in crisissituatie komen bij de ambulancedienst en de spoed eisende hulp […]

Venticare Live

Op 6 en 7 Juni 2018 vindt Venticare Live weer plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Op dit congres, dat zich specifiek richt op verpleegkundigen in de acute zorg, is aandacht voor verschillende thema’s in de acute zorg, in de vorm van presentaties, workshops en onder andere een kennis quiz. Zie voor meer informatie en het programma: https://www.venticare.nl/congres-2018/programma/ Groet, Paul […]

Opnieuw aangeboden: cursus evidence-based practice voor verpleegkundigen uit de ambulancezorg

Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Het wordt gezien als een belangrijke manier om tot doeltreffende zorg van hoge kwaliteit te komen en ongewenste praktijkvariatie tegen te gaan. Om onderzoek en het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk van de ambulancezorg te stimuleren wordt aan verpleegkundigen […]