Alle berichten over “LEVV“

Mooie plannen invoeren

Het LEVV en ZonMw komen met de publicatie ‘Mooie plannen en weerbarstige praktijk’ tegemoet aan de behoefte aan praktische informatie rond implementeren.  Tien implementatie coaches delen hun ervaringen, leermomenten en adviezen. Ze zijn een bron van inspiratie voor iedere (potentiele) implementeerder. Het boekje is aan te vragen bij ZonMw info@zonmw.nl

“Wie wil weten hoe je zorgvernieuwing aanpakt, komt naar Kennis Beter Delen”

Zo luidt de aankondiging voor het Kennis Beter Delen congres dat plaatsvindt op 4 maart 2010. Ook het Lectoraat Acute Intensieve Zorg is tijdens deze dag vertegenwoordigd om haar kennis te delen. In samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (www.levv.nl) wordt de sessie ‘Sleutelposities in implementatie’ verzorgd waarin het project Do Triage centraal staat. Tijdens het project Do Triage […]

Dóórliggen komt door liggen

Mevrouw Bussemaker ontving het handboek ‘Decubitus te lijf’ uit handen van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) en uitgever Bohn Stafleu van Loghum. Verbetering van de decubituszorg is de drijfveer van het LEVV geweest om dit boek te schrijven. Ook op de IC komt decubitus nog vaak voor. Het voorkómen van doorligwonden behoort tot de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen (en […]

Regionaal Tucht College waarschuwt centralist

De LEVV nieuwsbrief nr 28 meldt het volgende. “Een verpleegkundig centralist op een ambulancepost verwees een zwangere vrouw naar de huisartsenpost. De volgende dag beviel zij van een levenloos meisje. De verpleegkundige werd verweten dat hij de hulpvraag niet had uitgediept zoals voorgeschreven in de Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg (LSMA) 2005. Het RTC Eindhoven gaf de verpleegkundige een waarschuwing.Zie 20-05-2008 […]