Alle berichten over “KLPS-project“

Discussie over zuurstof in de ambulancezorg

Afgelopen week verschenen in diverse media (oa RTL nieuws en het AD) berichten dat extra zuurstof in de ambulance schadelijk zou zijn voor patiënten. Basis voor de berichtgeving is een recent artikel van Cornet et al. (2012). In het artikel (research letter) hebben de auteurs op non-systematische wijze literatuur verzameld en komen tot de conclusie dat routinematig toedienen van extra zuurstof […]

Pilot ketenprotocollen KLPS-project

Doel van het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) is het ontwikkelen van 3 ketenprotocollen voor de ambulance en spoedeisende hulp. Onderwerpen waarvoor een ketenprotocol wordt ontwikkeld zijn (1) Vooraankondiging en overdracht, (2) Sepsis en (3) Acuut Coronair Syndroom (focus op Non-STEMI). Op 28 en 29 november 2011 heeft een pilot plaatsgevonden om de conceptprotocollen te toetsen op praktische toepasbaarheid. Tijdens […]

21 november 2011: Scholingsavond overdracht in de keten van acute obstetrie

Op 21 november organiseert het Netwerk Acute Zorg Zwolle een scholingsavond over overdracht in de keten van acute obstetrie. Tijdens de scholingsavond wordt de bestaande overdrachtsmethodiek MIST (Mechanism of Injury, Injuries sustained, Signs & Symptoms, Treatment given) opnieuw ingevuld voor de acute obstetrie: Mother, Infant, Signs en Treatment. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg verzorgt in de persoon van Remco Ebben […]

Meepraten over conceptrichtlijn Vooraankondiging en Overdracht?

Het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) ontwikkelt drie ketenprotocollen voor ambulance en spoedeisende hulp (SEH). Een van de drie onderwerpen is de vooraankondiging en overdracht. Deze protocollen worden ontwikkeld met behulp van de methode voor evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO-methode). Hierbij wordt een richtlijn ontwikkeld die dient als onderbouwing voor het protocol. Een belangrijke stap in de EBRO-methode is […]