Alle berichten over “Ketenzorg“

Een vergelijking tussen vervoerde en niet vervoerde patiënten in de ambulancezorg

Hebben patiënten waarbij een ambulanceprofessional besluit tot geen vervoer andere  kenmerken dan patiënten die wel worden vervoerd?   Deze onderzoeksvraag stond centraal in een retrospectieve cohort studie uitgevoerd in samenwerking met de ambulancediensten Gelderland Zuid en Gelderland Midden door het lectoraat acute intensieve zorg. In deze studie zijn de demografische kenmerken, werkdiagnoses en vitale functies van patiënten waarbij ‘eerste hulp […]

Vinden en verbinden; impressie van de Open Space Family Centered Intensive Care van 17 april 2014

Zorgprofessionals, ex-Intensive Care-patiënten en hun naasten kwamen op 17 april 2014 bij elkaar voor de Open Space bijeenkomst Family Centered Care, in het kloosterhotel in Amersfoort. Centraal stond de vraag hoe goede zorg kan worden gegeven aan Intensive Care-patiënten en hun naasten. Hoe kunnen krachten worden gebundeld? Hoe kan gebruik gemaakt worden van kennis en expertise van zowel zorgprofessionals als […]

Studie vooraankondiging en overdracht

In het voorjaar van 2013 is het lectoraat acute intensieve zorg in samenwerking met de RAV en de MKA van de veiligheidsregio Gelderland Zuid (www.vrgz.nl) en de SEH van het UMC St. Radboud (www.umcn.nl) gestart met een studie naar de vooraankondiging en overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp. Doelen van de studie zijn om: Analyse van het proces vooraankondiging en overdracht […]

Ontwikkeling implementatiewijzer voor de Nederlandse Triage Standaard (NTS)

Sinds 2005 werken de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV), Ambulancezorg Nederland (AZN) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) samen om te komen tot een standaard voor triage in de acute zorg: de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De NTS is inmiddels getest in 9 pilotregio’s en ervaringen van deze pilot worden verwerkt in een implementatiewijzer. Deze is eind september beschikbaar […]