Alle berichten over “Delirium op de Intensive Care“

Paul Rood gepromoveerd

Op 1 december 2020 is Paul Rood, senior onderzoeker bij het lectoraat Acute Intensieve Zorg, gepromoveerd op zijn proefschrift: non-pharmalogical prevention and treatment of delirium in the intensive care unit’. Paul heeft zich tijdens zijn promotietraject onder andere gericht op : Het systematisch bestuderen van de incidentie van delirium bij volwassen IC-patiënten Onderzoeken in hoeverre subtypes van delirium bij IC-patiënten samenhangen […]

Cum Laude promotie Mark van den Boogaard

Delirium in Intensive Care Patients; detection, impact, prediction, prevention, and biomarkers. Dit is de titel van het proefschrift dat Dr. Mark van den Boogaard op maandag 2 april met succes heeft verdedigd. En niet zomaar met succes: Mark van den Boogaard is de 1e Verplegingswetenschapper in Nederland die met het judicium ‘Cum Laude’ is gepromoveerd! Zoals al in de titel […]

Delirium predictie en preventie

Delirium is een organo-psychosyndroom wat inhoud dat er altijd sprake is van onderliggend lijden en dat het zich uit met psychiatrische symptomen. Delirium is een ernstige en veelvoorkomende stoornis bij patiënten op de Intensive Care (IC). Patiënten die tijdens het IC verblijf delirant zijn geweest verblijven langer op de IC en in het ziekenhuis. Delirante patiënten worden langer kunstmatig beademd […]

Nationale en internationale samenwerking op de gebied van delirium onderzoek.   Onderzoek op gebied van delirium op de intensive care (IC) heeft de laatste 10 jaar een enorme vlucht gemaakt sinds we met een relatief eenvoudig instrument patiënten op de IC kunnen screenen. Dit instrument, de confusion assessment method (CAM)-ICU wordt wereldwijd het meest gebruikt o.a. vanwege de eenvoud maar […]

Delirium op de Intensive Care

Recentelijk is door de medische beroepsvereniging van de Intensive Care (NVIC) de richtlijn Delirium op de Intensive geaccordeerd. Dit is voor onze IC praktijk vooral erg belangrijk omdat in toenemende mate delirium screeningsinstrumenten (om delirium bij de IC patiënt te kunnen vaststellen) worden geïmplementeerd. Uit onderzoek is namelijk bekend dat als patiënten niet standaard worden gescreend op delirium ongeveer 60-70% […]