Sivera Berben

Nieuw: boekje Ouderenmishandeling in de acute zorg

We zijn trots op het verschijnen van het boekje ‘Ouderenmishandeling in de acute zorg’! Over ouderenmishandeling wordt ook wel eens gezegd: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’. Door de covid lijkt het probleem zelfs nijpender te worden, dus signalering en aanpak is in deze tijd nog belangrijker. Al vijf jaar doen we praktijkgericht onderzoek op dit […]

Presentatie onderzoek naar Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)

  Van 4-6 oktober vond in Noordwijkerhout het 3rd Global Emergency Nursing and Trauma Care Conference plaats. Uit de hele wereld waren verpleegkundigen en onderzoekers van de SEH en ambulancezorg bijeen om de nieuwste inzichten uit onderzoek met elkaar te delen. Nico Tonjes, verpleegkundig specialist RAV IJsselland en Sivera Berben (lectoraat AIZ) presenteerden namens de andere auteurs de systematische review […]

Onderzoek: impact e-bike ongevallen bij ouderen

Het aantal fietsongevallen in Nederland neemt toe, ook die met e-bikes. Daarbij zijn de gevolgen van ongevallen met e-bikes vaak groter dan die met gewone fietsen. Vooral oudere fietsers hebben een relatief hoog risico op een ongeval. Wat is de impact van een ongeval met e–bikes bij ouderen op slachtoffers en hun naasten? Wat zijn hun zorgbehoeften? En hoe kunnen […]

Eerst praktijkervaringen met Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), een kwalitatieve studie

Het vakblad V&VN Ambulancezorg publiceerde deze week ons artikel over de voorbereiding van zorgprofessionals op rampen en crisissituaties. Samen met twee BMH studenten: Myrthe Paalberg en Kim Selman en de academische werkplaats ANAPHEM onderzocht het lectoraat hoe het Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) model zijn weg vond in de praktijk. Studenten en onderzoekers interviewden ambulanceverpleegkundigen en GHOR medewerkers in vijf veiligheidsregio’s. […]

Promotie Irene van de Glind

Donderdag 14 april 2016 verdedigde Irene van de Glind met succes haar proefschrift getiteld ‘Making the connection. Implementing lifestyle interventions in healthcare’. Irene was als onderzoeker van het lectoraat verbonden aan het onderzoeksproject: Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018. Ook ontwikkelde ze samen met het team en Ambulancezorg Nederland de folder ‘Kennis maakt het verschil’. De centrale vraag van haar proefschrift is […]