Boukje Dijkstra

Familieparticipatie in de basiszorg voor IC-patiënten

IC-verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen hebben het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) gevraagd met hen een project te starten om familieparticipatie in de basiszorg vorm te geven. Een opname op de intensive care (IC) kan gevoelens van angst en machteloosheid oproepen bij naasten. Participatie van naasten in de basiszorg op de IC kan dit verminderen, naasten voorbereiden op de rol van […]

‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017

IC-verpleegkundigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan handvatten in de zorg rond het levenseinde, omdat zij soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ervaren. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en V&VN IC zijn daarom een project gestart om een richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ te ontwikkelen en te verspreiden. De richtlijn […]

Vertaling Richtlijn End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg

In 2014 is de Richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ uitgekomen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Engelse vertaling van deze richtlijn, die eerder op het Europese congres (EffCCNa) voor IC-verpleegkundigen in Valencia werd gepresenteerd. De richtlijn werd hier goed ontvangen en de vraag was of er ook een Engelse versie beschikbaar was. Dat is dus […]

15-18 februari 2017 7e EfCCNa-congres ‘Working together – achieving more’

In februari 2017 wordt voor de zevende keer het EfCCNa-congres georganiseerd (EfCCNa: European Federation of Critical Care Nursing Associations), voor IC-verpleegkundigen uit verschillende Europese landen. Dit congres zal plaatsvinden van 15-18 Februari 2017 in de Belfast Waterfront Hall in Belfast, Noord-Ierland. Online registratie voor deelname aan het congres is al mogelijk en tot 30 september 2016 kunnen abstracts ingediend worden. […]

Interessant programma van FCIC op Venticare

Afgelopen vrijdag had de Stichting Family and patient Centered Intensive Care een interessant programma samengesteld op Venticare. Diverse sprekers spraken over muziek, licht en geluid, een gesprekskaart voor naasten, canulezorg, End-of-life care op de IC, het postintensivecaresyndroom en naasten op de IC. Zo werden de positieve effecten van muziek in verschillende acute zorgsituaties en mogelijkheden voor muziek op de IC […]