Try Triage

Looptijd: 2006-2008, afgerond in 2008

Inleiding

De richtlijn ‘Triage op de Spoedeisende Hulp [2004]’ is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering ten aanzien van triage op de spoedeisende hulp (SEH). Zij werd gepubliceerd  in 2004 en wordt beheerd door de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV). De NVSHV verplichtte zich tot herziening van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ in 2008. In november 2006 is het Lectoraat Acute Intensieve Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met de NVSHV aangevangen met het project Try Triage. Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) ondersteunt de richtlijnontwikkeling.

Doel- en vraagstelling

Doelstelling van het project Try Triage is inmiddels gehaald: de herziening van de richtlijn ‘Triage op de SEH [2004]’. De aanbevelingen uit de richtlijn zijn gebaseerd op kennis uit wetenschap en praktijk, evenals de implementatiestrategie die onderdeel is van deze richtlijn.

Methode

Het project Try Triage bestond uit twee onderzoekslijnen; de richtlijnontwikkeling en de ontwikkeling van de implementatiestrategie. Beide onderzoekslijnen hebben een eigen methodiek gehanteerd voor het uitvoeren van de onderzoeken. Zo heeft de richtlijnontwikkeling in samenwerking met het Landelijke Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) een knelpuntenanalyse uitgevoerd met twee focusgroepen uit de praktijk. Daarna is een systematische review uitgevoerd. Dit is het grondig zoeken naar wetenschappelijke literatuur, in dit geval naar de betrouwbaarheid, validiteit, hanteerbaarheid, patiënttevredenheid en patiëntveiligheid van triagesystemen. De ontwikkeling van de implementatiestrategie heeft op zijn beurt een contextanalyse uitgevoerd door middel van een landelijke vragenlijst, twee focusgroepen uit de praktijk en zes diepte-interviews met praktijkmensen.

Dit leverde antwoord op de centrale onderzoeksvragen: in hoeverre is de huidige richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp [2004]’ geïmplementeerd; wat waren/ zijn knelpunten in de praktijk; welke factoren beïnvloedden de implementatie; en wat zegt de wetenschap tegenwoordig over triagesystemen.

Resultaten

Richtlijn ‘Triage op Spoedeisende Hulp [2008]’

Literatuur

Lectoraat Acute Intensieve Zorg, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, & Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (2008). Richtijn Triage op de Spoedeisende Hulp.

Te downloaden op: www.nvshv.nl of www.levv.nl

Contact

Meer informatie over de projecten Try Triage en Do Triage geven we u graag:

E: Maaike.Janssen@han.nl

T: 024 353 0421

E: Donna.Schalk@han.nl

T: 024 353 0396