Surviving Sepsis Campaign

 

Wat is sepsis?
In Nederlandse ziekenhuizen komt sepsis nog vaak voor. Sepsis is een ernstige aandoening waaraan meer patiënten overlijden dan aan borstkanker, colonkanker en longkanker samen. Sepsis kan orgaanfalen tot gevolg hebben. Bij ernstige sepsis is de kans op overlijden zelfs 40%.

Wat is het ziektebeeld van sepsis?
Het ziektebeeld van sepsis is moeilijk te herkennen, waardoor de behandeling regelmatig (te) laat wordt gestart en niet volledig is. De behandeling van en zorg voor patiënten met sepsis is intensief en het herstel duurt vaak lang. Een vroege herkenning door verpleegkundigen en artsen is essentieel om sepsis te voorkomen en adequaat te kunnen behandelen.

Waarom is dit thema gekozen?
Uit onderzoek blijkt dat ernstige sepsis de belangrijkste doodsoorzaak is op de IC in Nederland (VMS, 2009). Daarom is dit thema gekozen tot een van de 10 belangrijkste veiligheidsthema’s in Nederland.

In navolging van een internationaal initiatief van onder andere de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) en de Society of Critical Care Medicine (SCCM), is in Nederland in 2005 de ’Surviving Sepsis Campaign’ gestart. In deze campagne wordt o.a. voorlichting gegeven aan artsen en verpleegkundigen om alerter te zijn op het herkennen van deze aandoening.

Binnen het VMS Veiligheidsprogramma is een praktijkgids samengesteld door een expertteam. Hierin worden voor vroege herkenning en behandeling van ernstige sepsis interventies beschreven. Deze zijn o.a. gebaseerd op internationale richtlijnen.

Hoe is de samenwerking met het lectoraat?
In het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen is in het voorjaar van 2008 gestart met de implementatie van de richtlijn op de pilotafdelingen IC, MC en SEH. In samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg wordt tot juli 2009 gemeten of de betreffende interventies worden nageleefd. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke bevorderende en belemmerende factoren verpleegkundigen en artsen ervaren bij het gebruiken van deze richtlijn. Binnen het onderwijs van de hbo-v wordt deze richtlijn ook dit jaar ingevoerd.

Contactpersoon
Ans Rensen