Project End-Of-Life Care bij IC-patiënten

End-of-life care bij IC-patiënten

Op 23 januari 2014 hebben wij tijdens een minisymposium de nieuwe richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ gepresenteerd. Een digitale versie van de richtlijn is te vinden op deze weblog, onder ‘Publicaties’.

Daarnaast is per 1 februari 2014 het vervolgonderzoek gestart. Dit vervolgonderzoek zal zich richten op 1) het ontwikkelen van aanbevelingen voor IC-verpleegkundigen rondom de zorg rond het levenseinde bij IC-patiënten met een specifieke cultuur, religie of levensbeschouwing, en 2) het effectief verspreiden, invoeren en toepassen van de aanbevelingen.

 

De centrale vraag is: ‘Welke aanbevelingen kunnen voor IC-verpleegkundigen worden gedaan ter verbetering van EOLC op de IC, gericht op patiënten en naasten met een specifieke cultuur, levensbeschouwing of religie en hoe kunnen de aanbevelingen voor zorg rond het levenseinde het meest effectief worden verspreid, ingevoerd en toegepast in de praktijk?’

Voor meer informatie over het project kan contact opgenomen worden met Marijke Noome en/ of Boukje Dijkstra, onderzoekers van het project End-of-life care bij IC-patiënten.

Tel 024 353 06 71

E–mail  Marijke.Noome@han.nl Boukje.Dijkstra@han.nl