Kwaliteit van Leven

Kwaliteit van leven van patiënten die een grote heelkundige operatie ondergaan
Een deelonderzoek in het kader van het outreachproject in het UMCN St Radboud.

Vraagstelling
Is er verschil tussen kwaliteit van leven tussen de patiënten die in de voormeting een SAE (Serious Adverse Event) hebben doorgemaakt en de patiënten die in de nameting een SAE hebben doorgemaakt?

Doelstelling
Onderzoeken of de introductie van een spoedinterventieteam, dat reageert op ziekenhuisbreed vastgestelde criteria van fysiologische instabiliteit, effect heeft op de kwaliteit van leven van betreffende patiënten.

Methode
Een longitudinale studie met een voor- en nameting in een universitair ziekenhuis.

Interventie

  • De introductie van een ICU gebaseerd spoed interventie team voor het evalueren en behandelen van patiënten met een hoog risico op SAE’s.
  • Het scholen en trainen van de staf van de verpleegafdeling in het herkennen en behandelen van patiënten bij wie vitale functies dreigen te ontsporen.
  • De ontwikkeling van een intensive care consultatieve dienst (verpleegkundige en arts) voor algemene verpleegafdelingen.

Studiepopulatie
Patiënten die een grote heelkundige operatie ondergaan en ≥72 in het ziekenhuis verblijven. Inclusie van 500 patiënten in zowel de voor- en de nameting.

Meetinstrument
De EQ 5D vragenlijst; deze bevat 5 vragen over ervaren kwaliteit van leven, een visuele schaal van 0 tot 100 waarop patiënten hun ervaren kwaliteit van leven kunnen scoren en enkele vragen als achtergrondinformatie om de patiëntengroepen te kunnen vergelijken.

Meetmomenten
Er zijn 3 meetmomenten voor iedere patiënt: ervaren kwaliteit van leven voorafgaand aan de operatie en 3 en 6 maanden na de operatie.

Tijdsplanning
Voormeting vanaf maart 2006 tot en met december 2006 incalculeren van patiënten, eind juni 2007 afronding voormeting.

Interventieperiode
April 2007 tot maart 2008 als 500 patiënten zijn geïncludeerd, oktober 2008 afronding nameting, rapportage in voorjaar 2009.

Contactpersonen

  • Friede Simmes en Ans Rensen, docenten lid Kenniskring Lectoraat Acute Intensieve Zorg.