Endotracheaal Uitzuigen

 

De hernieuwde richtlijn/standaard Endotracheaal Uitzuigen, inventarisatie naar bekenheid, mate van toepassing en implementatiefactoren.

Inleiding
In 2004 is de richtlijn: ‘endotracheaal uitzuigen bij volwassen intensive care-patiënten’ gepubliceerd (Bloo et al. 2004) en in 2005 een op deze richtlijn aangepaste standaard van de Landelijke Commissie Protocollering Intensive Care. Belangrijkste aanbevelingen: op indicatie uitzuigen en op indicatie spoelen met NaCl 0,9%.

Doelstelling
Inventarisatie naar bekendheid met de aanbevelingen richtlijn/standaard en toepassing hiervan in de praktijk; inzicht verkrijgen in het implementatietraject en bruikbaarheid van de richtlijn endotracheaal uitzuigen op de afdeling.

Methode
Elektronisch vragenlijstonderzoek onder vertegenwoordigers van IC afdelingen in Nederland.

Resultaten

  • Respons: 40/75 IC-afdelingen. Op 18/40 afdelingen wordt op indicatie endotracheaal uitgezogen en 27/40 afdelingen spoelen op indicatie met NaCl 0,9%.
  • Van de 17 verpleegkundige teams die een (hernieuwde) richtlijn introduceerden vinden 15/17 teams het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de richtlijn, 14/17 teams vinden de richtlijn een goede verandering voor het handelen in de praktijk en 14/17 teams weten voor welke patiëntengroep en professionals de richtlijn is bedoeld.
  • Voor 14/17teams is het niet bekend of de richtlijn tijd bespaart, 13/17 teams zijn niet bekend met de financiële consequenties van het gebruik van de richtlijn en 11/17 teams hebben geen uitspraak gedaan over de wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijn.

Conclusie
Aanbevelingen uit de richtlijn en de standaard zijn weinig bekend en worden onvoldoende opgevolgd. Bij de implementatie lijken de achterliggende argumenten zoals tijdsbesparing, financiële aspecten en wetenschappelijke onderbouwing minder aan de orde te komen.

Contactpersonen
Friede Simmes en Ans Rensen