Do Triage

Looptijd: 2008-2010

Inleiding

Mede door het toenemende aantal zelfverwijzers op Nederlandse spoedeisende hulp (SEH) afdelingen neemt de behoefte om patiëntenstromen te reguleren toe. Deze zelfverwijzers hebben vaak minder urgente klachten en veroorzaken vertraging voor patiënten die wel urgent zijn, leidend tot nadelige gevolgen voor de gezondheid, lange wachttijden, en frustratie bij patiënten. Dit vraagt om een erkend systeem voor systematische triage dat zorgt voor het sorteren en classificeren van patiënten, standaardiseren van zorg en het helder toewijzen van taken en verantwoordelijkheden van medewerkers op de SEH’s.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft tijdens het – inmiddels afgeronde – project Try Triage, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en het Landelijke Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV), de oude richtlijn Triage herzien én een bijpassende implementatiestrategie ontwikkeld. De nieuwe richtlijn ‘Triage op de Spoedeisende Hulp [2008]’ [1] is ontwikkeld op basis van de laatste inzichten uit praktijk en wetenschap en werd in september 2008 landelijk verspreid.

Doel- en vraagstelling

Het is bekend dat het ontwikkelen en publiceren van een richtlijn nog niet leidt tot adeaquaat gebruik hiervan in de praktijk [2]. Daarom is het project Do Triage van start gegaan met als doelstelling het ondersteunen van acht SEH’s bij de invoering van de herziene richtlijn ‘Triage op de SEH [2008]’. Hiervoor is een ondersteuningsprogramma ontwikkeld op basis van de huidige kennis van implementatie. Tegelijkertijd wil de projectgroep middels onderzoek nagaan of met een dergelijke ondersteuning de invoering van triage beter en met meer effect verloopt. De vraag waarop we in dit onderzoek antwoord zoeken is: Wat is de effectiviteit van ondersteuning via sleutelfiguren werkzaam op de SEH, op de mate van opvolging van de aanbevelingen en de indicatoren uit de richtlijn “Triage op de SEH [2008]” na 1 en 1 ½ jaar vergeleken met SEH’s zonder deze ondersteuning?

Methode

Het ondersteuningsprogramma bestaat uit 5 bijeenkomsten waarbij de deelnemende SEH-verpleegkundigen een systematische aanpak voor de invoering van triage krijgen aangereikt. Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats met andere deelnemende SEH-afdelingen waar de richtlijn wordt ingevoerd of reeds succesvol is ingevoerd. Tevens ontvangen zij adviezen van experts op het gebied van implementatie en coaching.

De effectiviteit van het ondersteuningsprogramma wordt gemeten door de acht SEH’s die ondersteuning krijgen bij de invoering van de richtlijn te vergelijken met negen SEH’s die geen ondersteuning krijgen. Met behulp van een landelijke vragenlijst, interviews en observatie onderzoek wordt op verschillende meetmomenten onderzocht of de ondersteuning effectief is.

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksresultaten nog niet bekend, volgt.

Resultaten m.b.t. ervaringen ondersteuningsprogramma

Sleutelfiguren Do Triage

Sleutelfiguren Do Triage

Op 1 oktober 2009 is het ondersteuningsprogramma succesvol afgerond. In de periode oktober 2008 tot oktober 2009 hebben acht SEH-verpleegkundigen zich in hun rol als sleutelfiguur ingezet voor de invoering van triage op hun SEH-afdeling volgens de richtlijn Triage op de SEH [2008]. De SEH-verpleegkundigen hebben met veel enthousiasme kennis en ervaringen opgedaan rondom de invoering van triage. Zij hebben daarbij geleerd om belemmeringen tijdens het implementatieproces om te buigen naar bouwstenen voor een succesvolle implementatie van triage.

Literatuur

1 Lectoraat Acute Intensieve Zorg, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, & Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (2008). Richtijn Triage op de Spoedeisende Hulp. Te downloaden op: www.nvshv.nl of www.levv.nl

2 Grol R, Wensing M. Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elssevier Gezondheidszorg; 2006

Contact

Meer informatie over de projecten Try Triage en Do Triage geven we u graag:

E: Maaike.Janssen@han.nl

T: 024 353 0421

E: Donna.Schalk@han.nl

T: 024 353 0396